kalite-politikamiz

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Mobil ve endüstriyel hidrolikte iç ve dış piyasaya yönelik ihtiyaçları ürün ve hizmet olarak en kapsamlı ve geniş biçiminde karşılayabilmek için ;

 

*Müşteri memnuniyetini en üst seviyede gerçekleştirebilmek amacıyla sürekli müşteri ziyaretinde bulunmayı, müşteri beklentilerini araştırmayı ve ulaşılan sonuçlar doğrultusunda hizmet ve kalite stratejileri belirlemeyi;

*Ürünlerimizin gerek iç gerekse dış piyasaların yasal gerekliliklerine ve standartlarına uygun olmalarını sağlamayı ve de buna uygun çözümleri üretmeyi;

*Sahip olunan imkanların geliştirilerek en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamayı ve bu kapsamda proses sürecinde meydana gelebilecek olumsuzlukların temel (kök) nedenlerini araştırmayı, bunları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmeyi, maliyetlerimizi  etkileyen tüm olumsuz faktörleri bertaraf ederek mümkün olan optimum seviyeye getirebilmeyi;

*Sürekli müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin korunup geliştirilebilmesi kapsamında, çalışan personelin tecrübe ve becerilerini sürekli ilerleyen teknolojiyle paralel olarak geliştirmek için ihtiyaç duyulan eğitim ve alt yapı ihtiyaçlarını karşılamayı;

*Tedarikçilerimizle etkin bir iş birliği içinde, teknolojik gelişmeler çerçevesinde ürünlerin ilgili kalite standardına uygunluğunu gözetmeyi,

*Mobil ve endüstriyel hidrolik sektöründeki yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri izleyerek, kalite yönetim sistemimizi, ürün ve proseslerimizi sürekli olarak geliştirmeyi, ulusal ve uluslararası pazarlarda örnek ve lider kuruluş olmayı,

Kalite politikamız olarak benimsemiş ve uygulamayı taahhüt etmiş bulunmaktayız.

Leave a Reply

Descargar musica